Αφαλατώσεις θαλασσινού νερού 12 or 24 Volt DC.

DC 320500 eine Membrane

DD 500 με ομαλή λειτουργία και χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση. Με άμεση εκκίνηση της αντλίας υψηλής πίεσης. Με εφαρμογή για πολλά χρόνια σε εκατοντάδες σκάφη.

Ιδανικό για σκάφη με περιορισμένο χώρο. Από τεχνικής άποψης, επιλέξτε τον τύπο DC για πιο αθόρυβη λειτουργία και λιγότερο χρόνο για συντήρηση.


Motor

Model       Lt/h       Amps       Membrane


DD 500 12 Volt   60        44        1 x SW30-2540

DD 500 24 Volt   60        22        1 x SW30-2540

DC 500 12 Volt   60        44        1 x SW30-2540

DC 500 24 Volt   60        22        1 x SW30-2540