Αφαλάτωση θαλασσινού νερού 230V, AC,  50Hz

Οι μονάδες AC 150- AC 240 είναι διαθέσιμες και σε 400V AC - 50Hz ή 115V AC - 60Hz.

Τα μοντέλα AC 65/110 είναι σχεδιασμένα για μικρές γεννήτριες 2 KW. Για γεννήτριες από 4 KW, οι μονάδες AC 75 έως 240 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

AC 65

AC 65 modular

AC 150

AC 135 / 150 modular.
AC 150, για χρόνια το πιο επιτυχημένο μας σύστημα, 230 volt .

AC 240

AC 240 modularModel    Lt/h  Generator power 50Hz  Volt/amps Membranes

AC065 mod 065  Min. 2,0 KW contin. power  230 / 4,2 1xSW 30-2540

AC110 mod 110  Min. 2,0 KW contin. power  230 / 4,2 2xSW 30-2540

AC075 mod 075  Min. 3,5 KW contin. power  230 / 6,8 1xSW 30-2540

AC135 mod 135  Min. 3,5 KW contin. power  230 / 6,8 2xSW 30-2540

AC150 mod 150  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 2xSW 30-2540

AC190 mod 190  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 3xSW 30-2540

AC240 mod 240  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 4xSW 30-2540
Highpressure-pump and motor

KC 190 compact


Model    Lt/h  Generator power 50Hz  Volt/amps Membranes

KC150 com 150  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 2xSW 30-2540

KC190 com 190  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 3xSW 30-2540

KC240 com 240  Min. 4,0 KW contin. power  230 / 9,5 4xSW 30-2540


Οι μονάδες τύπου compact είναι εφοδιασμένες με αυτόματο σύστημα πλυσίματος μεμβρανών, με το πάτημα ενός κουμπιού. Το αυτόματο πλύσιμο μεμβρανών είναι επίσης διαθέσιμο και στις μονάδες AC κατ' επιλογή.

Στο κάθε πακέτο - μονάδα αφαλάτωσης συμπεριλαμβάνεται η αντλία τροφοδοσίας, ο πίνακας ελέγχου, το περίβλημα του φίλτρου, οι εύκαμπτοι σωλήνες, το χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού του γλυκού νερού και το δοχείο καθαρισμού για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της μονάδας.