ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Η διαστασιολόγιση της αποσκλήρυνση του νερού είναι μια πολύ σοβαρή και απαραίτητη διαδικασία για να διατηρείται το σύστημα που θα προμηθευτείτε  σε ομαλή λειτουργία και να λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή θα βοηθήσει σημαντικά στη προστασία από τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου των υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης (πλυντήρια, θερμοσίφωνες, παγομηχανές κ.α.).

Οι χρονικοί αποσκληρυντές χρησιμοποιούν μια ισχυρή κατιονική ρητίνη ιοντο-εναλλαγής, η οποία αναγεννάτε με διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με βάση το χρόνο που εμείς καθορίζουμε.


ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Η διαστασιολόγιση της αποσκλήρυνση του νερού είναι μια πολύ σοβαρή και απαραίτητη διαδικασία για να διατηρείται το σύστημα που θα προμηθευτείτε  σε ομαλή λειτουργία και να λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή θα βοηθήσει σημαντικά στη προστασία από τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου των υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης (πλυντήρια, θερμοσίφωνες, παγομηχανές κ.α.).

Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές χρησιμοποιούν μια ισχυρή κατιονική ρητίνη ιοντο-εναλλαγής, η οποία αναγεννάτε με διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με βάση τον όγκο του νερού που διέρχεται από αυτήν.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ COMBO ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Η διαστασιολόγιση της αποσκλήρυνση του νερού είναι μια πολύ σοβαρή και απαραίτητη διαδικασία για να διατηρείται το σύστημα που θα προμηθευτείτε  σε ομαλή λειτουργία και να λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή θα βοηθήσει σημαντικά στη προστασία από τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου των υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης (πλυντήρια, θερμοσίφωνες, παγομηχανές κ.α.).

Οι χρονικοί αποσκληρυντές χρησιμοποιούν μια ισχυρή κατιονική ρητίνη ιοντο-εναλλαγής, η οποία αναγεννάτε με διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με βάση το χρόνο που εμείς καθορίζουμε.


ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ COMBO ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Η διαστασιολόγιση της αποσκλήρυνση του νερού είναι μια πολύ σοβαρή και απαραίτητη διαδικασία για να διατηρείται το σύστημα που θα προμηθευτείτε  σε ομαλή λειτουργία και να λαμβάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή θα βοηθήσει σημαντικά στη προστασία από τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου των υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούν νερό ύδρευσης (πλυντήρια, θερμοσίφωνες, παγομηχανές κ.α.).

Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές χρησιμοποιούν μια ισχυρή κατιονική ρητίνη ιοντο-εναλλαγής, η οποία αναγεννάτε με διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με βάση τον όγκο του νερού που διέρχεται από αυτήν.