ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η επιλογή του ιδανικού φίλτρου κεντρικής παροχής εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες. Τη σύσταση του νερού, τη ποιότητα του, την απαιτούμενη ποσότητα. Δεν κάνουν όλα τα φίλτρα για όλα τα νερά.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

Η επιλογή του ιδανικού αποσκληρυντή, εξαρτάτε από τη σκληρότητα του νερού και την απορροφητικότητα της ρητίνης που εμπεριέχεται σε αυτόν.Η σωστή διαστασιολόγιση της μονάδας, είναι ο ποιο σοβαρός παράγοντας για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ

Η επιλογή της αφαλάτωσης εξαρτάτε από τη σύσταση των αλάτων που εμπεριέχοντε στο νερό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να σας προσφέρουμε μία αξιόλογη λύση είναι να μας προσκομίστε πρόσφατη χημική ανάλυση του νερού σας.