ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Στην AQUA-TEK μπορεί να βρει κανείς μεγάλη ποικιλία από συστοιχίες  φίλτρων ενεργού άνθρακα, δύο, τριών, τεσσάρων ή πέντε σταδίων, ως και 0.01mμ, διαφορετικών διαστάσεων, και διαφορετικών διαβαθμίσεων.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ

Στην AQUA-TEK σας προτείνουμε το σύστημα αντίστροφης ώσμωσης που είναι ιδανικό για την περίπτωσή σας, τεσσάρων, πέντε, έξι η και επτά σταδίων ανάλογα με την ποιότητα του νερού που δια θέτεται.

ΦΙΛΤΡΑ ΝΤΟΥΣ

Στην AQUA-TEK μπορείτε να βρείτε διαφορετικές επιλογές από φίλτρα Ντους, τα οποία να καλύπτουν εξειδικευμένα τις δικές σας ανάγκες.