ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κλίνοντας πλέον μία δεκαπενταετία στο χώρο της επεξεργασίας του νερού η AQUA-TEK διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα service και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Service

Η AQUA-TEK διαθέτει τεχνολόγους κατάλληλα εκπαιδευμένους στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού.

Η AQUA-TEK πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους τεχνικούς της σε ετήσια βάση για να τους ενημερώσει για της νέες τεχνολογίες και μεθόδους.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας νερού και η συντήρηση του δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από άστοχη εφαρμογή μπορεί να είναι μεγάλη.
Το Service απαιτεί υπευθυνότητα, γνώση αλλά και καθοδήγηση, γι' αυτό η AQUA-TEK εφαρμόζει τις οδηγίες σύμφωνα με τα Standards και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αλλαγή Φίλτρων

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:

  1. Αλλαγή φυσιγγίων
  2. Έλεγχος όλων των συνδέσμων και αντικατάσταση όπου κρίνεται απαραίτητο
  3. Έλεγχος του ηλεκτρικού κυκλώματος και αντικατάσταση αν χρειάζεται των ηλεκτροβαλβίδων
  4. Έλεγχος στο σωλήνα παροχής νερού
  5. Έλεγχος στην πίεση εισόδου και εξόδου της παροχής νερού
  6. Έλεγχος της ποιότητας του παραγόμενου νερού
  7. Απολύμανση των ψυκτών με όζον (το όζον είναι αέριο και έχει την ιδιότητα να εισχωρεί σε όλα τα μέρει του μηχανήματος
  8. Αφαίρεση των αλάτων με ειδικά πιστοποιημένα υγρά

Εγγύηση Service - Αλλαγής Φίλτρων

Ένας χρόνος εγγύηση σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό αλλαχθεί κατά το Service και καμία άλλη επιβάρυνση στα φίλτρα των μηχανημάτων μέχρι την επόμενη αλλαγή την οποία ορίζει ο τεχνικός, ακόμα και αν μπλοκάρουν από εξωτερικούς παράγοντες όπως δημόσια έργα σε σωλήνες ύδρευσης κτλ.